Follow Us

Image Alt

Tin Tức

Qua 6 lần tổ chức thành công, Color Me Run đã phát triển để trở thành một trong những siêu lễ hội sắc màu - lễ hội mùa hè được mong đợi nhất tại Việt Nam. Ở lần trở lại tiếp theo tháng 6 năm 2020, Color Me Run sẽ có những điều thú vị nào đáng để các CMRers mong chờ? Đây là sự kiện ném bột màu? Không chỉ có thế! Tại Color Me Run bạn sẽ tìm thấy sự đa

Participants celebrate the event getting dusted with color powder. This year, the event celebrates its 5th anniversary and due to that, it's expected to have the highest participation and longer agenda. We need to highlight that the ticket is much more than just a ticket. It does include (1) a unique designed kit including t-shirt and color powder bags, (2) a race course with different theme stations and (3) an outdoor music concert to dance and celebrate happiness.