LA VIE COLOR ME RUN 2017

HỎI & ĐÁP

Size áo của La Vie Color Me Run như thế nào?

Giải thưởng của La Vie Color Me Run là gì?

Các trường hợp lưu ý khi đăng ký ONLINE thất bại

Làm thế nào để biết được tôi đã đăng ký trực tuyến thành công?

Nếu tôi đã đăng ký nhưng không thể tham gia, tôi có được hoàn lại tiền phí tham gia không?

Tôi có thể đi bộ không?

Tôi có thể đẩy xe em bé trên đường chạy của La Vie Color Me Run không?

Ai có thể tham gia La Vie Color Me Run?

Khi tôi đến địa điểm tổ chức Lavie Color Me Run, tôi sẽ gửi các đồ dùng cá nhân của tôi ở đâu?

Bột màu dùng trong chương trình có nguy hiểm không?

Quần áo sau khi tham gia La Vie Color Me Run có thể giặt sạch dễ dàng không?

Trẻ em có tham gia sự kiện không?

Tôi phải làm gì nếu gặp khó khăn khi đăng ký ONLINE?

Y tế

Nhà vệ sinh

Tôi có thể nhờ người khác đến nhận bộ kit dùm tôi được không?

Nếu tôi vẫn còn thắc mắc nhưng chưa có câu hỏi/trả lời trong phần FAQ?