LA VIE COLOR ME RUN 2017

BLOG

bo-kit-cua-colormerun-la-gi-va-y-nghia-ngay-nhan-kit

La Vie Color Me Run không phải là một sự kiện ca nhạc, giải trí mà là sự kiện thể thao kết hợp với giải trí, vì vậy mà tính chất chương trình cũng khác. Vé tham gia La Vie Color Me Run không phải làm vé để vào sự kiện mà là vé để bạn đến nhận bộ Kit.

Sau khi đăng ký, người tham gia phải đến nhận bộ Kit tham gia của mình.

  • 1
  • 2